czwartek, 19 listopada 2015

Ocena w trakcie negocjacji


Prawdą jest, że wiedza negocjatorów, umiejętności zawodowe, osobista prezentacja i zachowanie są pod stałą kontrolą i oceną w trakcie negocjacji. Zbyt często jednak, te czynniki są ze względu na przewagę uwagi i priorytet, a umiejętności negocjacyjne są mocno niedowartościowane, a nawet zaniedbywane. To mogą być katastrofalne.

Nie popełnia błąd zakładając, że tylko dlatego, że ktoś jest profesjonalnie właściwe (jako prawnik, księgowy, inżynier, ekonomista, itp), on lub ona jest właściwy do prowadzenia negocjacji.

Wybierz wiedzę, aby dopasować zadania! Nikt nie wysyła do dentysty, gdy samochód nie uruchomi się. Żaden z wymienionych nie tylko profesjonalistów, niekoniecznie szkolenie w negocjacjach, nie ważne jak imponujące ich stopni może być. I większość z nich jest na pewno nie przygotowani do tworzenia zysków kapitałowych.

Podstawowe ekonomia wymaga bardziej efektywne wykorzystanie wysokiej wartości umiejętności zawodowych.

Oceny umiejętności negocjacyjne swoich członków personelu. Pozwól tylko odpowiednio wykwalifikowanych do udziału w negocjacjach w imieniu spółki. To tylko kwestia optymalnego wykorzystania zasobów. Proste, choć to jest, możesz być zdziwiony wynikami

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz